Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) este un organism naţional consultativ, neguvernamental, independent politic şi non-profit, înfiinţat în temeiul OG 26/2000 şi Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

 

 Principalele atributii ale C.N.R. sunt:

 

- promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ superior;
- reprezentarea intereselor instituţiilor de învăţământ superior în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul educaţiei şi cercetării;
- informarea instituţiilor membre asupra politicilor de dezvoltare şi domeniilor prioritare;
- acordarea de consultanţă instituţiilor de învăţământ superior în vederea îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor asumate;
- formularea de declaraţii în domeniul învăţământului superior;
- formularea de propuneri şi recomandări asupra strategiei de dezvoltare a învăţământului superior şi asupra oricăror probleme relevante pentru modul de funcţionare al sistemului de învăţământ superior;
- aprofundarea problemelor comune ale instituţiilor de învăţământ superior din România, prin colaborarea cu alte organisme prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale;
- colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare şi dezvoltare tehnologică;
- promovarea de iniţiative şi formularea de propuneri către Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale şi către orice alte organisme implicate în problematica învăţământului superior, având ca obiectiv dezvoltarea învăţământului românesc în context european;
- colaborarea cu instituţii internaţionale similare/corespondente şi cu orice alte organisme internaţionale din domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice;
- consolidarea autonomiei universitare şi protejarea faţă de imixtiuni care ar putea afecta misiunea institutiilor de învăţământ superior;
- organizarea de manifestări ştiinţifice şi cu caracter profesional.

6-8 Decembrie 2013 Adunarea Generala a Consiliului National al Rectorilor

În perioada 6-8 decembrie 2013 a avut loc Adunarea Generala a Consiliului Naţional al Rectorilor. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea “Transilvania” din Braşov

21 Februarie Plenul CNR la Chisinau

La data de 21 februarie a.c. a fost convocat la Chisinau, Plenul Consiliului National al Rectorilor din Romania, cu prilejul desfasurarii Forumului Moldo-Roman “Promovarea participarii...