Membri CNR


Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Rector, Sorin Mihai CÎMPEANU
Preşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 318 25 64
Email: rectorat@usamv.ro


Universitatea Politehnica din Bucureşti

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Rector, Mihnea-Cosmin COSTOIU
Secretar General CNR
Telefon: +40 (21) 317 10 01
Email: cabinet.rector@upb.ro


Universitatea Transilvania din Brasov

Universitatea Transilvania din Braşov

Rector, Ioan Vasile ABRUDAN
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 268 413 000
Email: rectorat@unitbv.ro


Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Rector, Valer Daniel BREAZ
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 258 806 130
Email: cond@uab.ro


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rector, Ioan BONDREA
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 269 216 062
Email: rectorat@ulbsibiu.ro


Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Rector, Dan CAŞCAVAL
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 232 278 683
Email: rectorat@tuiasi.ro


Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Rector, Cristiana CRISTUREANU
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 330 79 00
Email: rectorucdc@yahoo.com


Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti

Rector, Mircea DUMITRU
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 307 73 00
Email: mircea.dumitru@unibuc.ro


Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Rector, Ovidiu FOLCUŢ
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 202 95 00
Email: relatii.publice@rau.ro


Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Rector, Nicolae ISTUDOR
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 319 19 19
Email: nicolae.istudor@ase.ro


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Rector, Diana MOŞ
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 314 26 10
Email: rectorat@unmb.ro


Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara

Rector, Marilen Gabriel PIRTEA
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 256 592 111
Email: marilen.pirtea@rectorat.uvt.ro


Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca

Rector, Ioan-Aurel POP
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 264 405 300
Email: rector@ubbcluj.ro


Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Rector, Ioanel SINESCU
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 318 07 19
Email: rectorat@umf.ro


Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Rector, Radu VĂCĂREANU
Vicepreşedinte CNR
Telefon: +40 (21) 242 11 61
Email: cabinetrector@utcb.ro


Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Rector, Smaranda ANGHENI
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 316 16 46
Email: rector@utm.ro


Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş

Rector, Leonard AZAMFIREI
Membru CNR
Telefon: +40 256 215 551
Email: rectorat@umftgm.ro


Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Rector, Mihai Cătălin BĂLESCU
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 312 54 29
Email: rectorat@unarte.org


Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Rector, Ghiţă BÂRSAN
Membru CNR
Telefon: +40 269 432 990
Email: office@armyacademy.ro


Universitatea Dunarea de Jos Galati

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Rector, Iulian Gabriel BÂRSAN
Membru CNR
Telefon: +40 336 130 108
Email: rectorat@ugal.ro


Universitatea Petre Andrei din Iași

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Rector, Sorin BOCANCEA
Membru CNR
Telefon: +40 232 210 474
Email: sorinboc@yahoo.com


Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Rector, Aurelian BONDREA
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 455 10 00
Email: info@spiruharet.ro


Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Rector, Gabriel BOROI
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 330 90 32
Email: rectorat@univnt.ro


Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă din Braşov

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

Rector, Vasile BUCINSCHI
Membru CNR
Telefon: +40 268 423 421
Email: secretariat@afahc.ro


Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea

Constantin BUNGĂU
Membru CNR
Telefon: +40 259 432 830
Email: rectorat@uoradea.ro


Universitatea de Apărare Carol I din Bucureşti

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

Rector, Gheorghe CALOPĂREANU
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 319 48 80
Email: public@unap.ro


Universitatea De Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea De Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Rector, Cornel CĂTOI
Membru CNR
Telefon: +40 264 596 384
Email: contact@usamvcluj.ro


Universitatea din Piteşti

Universitatea din Piteşti

Rector, Dumitru CHIRLEŞAN
Membru CNR
Telefon: +40 348 453 102
Email: rectorat@upit.ro


Academia Navală Mircea cel Batrân din Constanţa

Academia Navală „Mircea Cel Bătrân” din Constanţa

Rector, Octavian TĂRĂBUȚĂ
Membru CNR
Telefon: +40 241 626 200
Email: rector@anmb.ro


Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Rector, Coralia-Adina COTORACI
Membru CNR
Telefon: +40 257 280 335
Email: rectorat@uvvg.ro


Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rector, Sorin-Ion CRIŞAN
Membru CNR
Telefon: +40 265 266 281
Email: crisan@yahoo.com


Universitatea Agora din Oradea

Universitatea Agora din Oradea

Rector, Ioan DZIŢAC
Membru CNR
Telefon: +40 259 427 398
Email: rector@univagora.ro


Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Rector, Călin ENĂCHESCU
Membru CNR
Telefon: +40 265 262 275
Email: rectorat@upm.ro


Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Rector, Ramona LILE
Membru CNR
Telefon: +40 257 283 010
Email: rectorat@uav.ro


Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Rector, Alexandru IRIMIE
Membru CNR
Telefon: +40 264 597 256
Email: rectoratumf@umfcluj.ro


Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Rector, Mohammad JARADAT
Membru CNR
Telefon: +40 264 598 787
Email: ubv@ubv.ro


Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Rector, Vasile JUCAN
Membru CNR
Telefon: +40 264 591 241
Email: amgd@amgd.ro


Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Rector, Andrade-Ionuţ BICHESCU
Membru CNR
Telefon: +40 374 810 711
Email: rector@uem.roUniversitatea Artifex din Bucureşti

Universitatea „Artifex” din Bucureşti

Rector, Alexandru-Lucian MANOLE
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 316 61 67
Email: universitate@artifex.org.ro


Institutul Teologic Baptist din Bucureşti

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti

Rector, Marius Daniel MARIŞ
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 315 91 08
Email: secretariat@itb.ro


Universitatea Sapienţia din Cluj-Napoca

Universitatea „Sapienţia” din Cluj-Napoca

Rector, David LASZLO
Membru CNR
Telefon: +40 264 439 266
Email: office@sapientia.ro


Universitatea Athenaeum din Bucureşti

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Rector, Daniela MITRAN
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 230 57 38
Email: rector@univath.ro


Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

Rector, Marian MOICEANU
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 307 71 12
Email: rectorat.uauim@gmail.com


Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Rector, Radu-Marcel MORARU
Membru CNR
Telefon: +40 264 591 577
Email: radu.moraru@uad.ro


Universitatea Tibiscus din Timişoara

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

Rector, Corina MUŞUROI
Membru CNR
Telefon: +40 256 220 690
Email: rectorat@tibiscus.ro


Universitatea Emanuel din Oradea

Universitatea „Emanuel” din Oradea

Rector, Paul NEGRUȚ
Membru CNR
Telefon: +40 359 405 600
Email: rector@emanuel.ro


Universitatea Bioterra din Bucureşti

Universitatea Bioterra din Bucureşti

Rector, Floarea NICOLAE
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 490 61 28
Email: rector@bioterra.ro


Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti

Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti

Rector, Adrian IVAN
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 410 65 50
Email: ani@sri.ro


Universitatea Valahia din Târgovişte

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Rector, Călin-Dinu OROS
Membru CNR
Telefon: +40 245 206 101
Email: rectorat@valahia.ro


Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanţa

Rector, Cornel PANAIT
Membru CNR
Telefon: +40 241 664 740
Email: info@cmu-edu.ro


Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa

Rector, Adrian Cristian PAPARI
Membru CNR
Telefon: +40 241 662 520
Email: contact@andreisaguna.ro


Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Rector, Coloja Mihai PASCU
Membru CNR
Telefon: +40 244 573 171
Email: rectorat@upg-ploiesti.ro


Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Rector, Florin PELIN
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 316 41 08
Email: rector@unefs.ro


Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Rector, Valentin POPA
Membru CNR
Telefon: +40 230 216 147
Email: rectorat@usv.roUniversitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Rector, Nicoară TOADER
Membru CNR
Telefon: +40 253 218 222
Email: univ@utgjiu.ro


Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Rector, Remus PRICOPIE
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 312 25 35
Email: rectorat@snspa.ro


Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti

Rector, Ovidiu PUIU
Membru CNR
Telefon: +40 248 212 627
Email: secretariat.rector@univcb.ro


Universitatea Danubius din Galaţi

Universitatea „Danubius” din Galaţi

Rector, Andy Corneliu PUŞCĂ
Membru CNR
Telefon: +40 372 361 102
Email: rectorat@univ-danubius.ro


Universitatea din Petroşani

Universitatea din Petroşani

Rector, Sorin-Mihai RADU
Membru CNR
Telefon: +40 254 542 994
Email: rector@upet.ro


Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

Rector, Marius RAICA
Membru CNR
Telefon: +40 256 293 389
Email: rectorat@umft.ro


Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Rector, Ion ROGOVEANU
Membru CNR
Telefon: +40 351 443 561
Email: rector@webmail.umfcv.ro


Universitatea Ovidius din Constanţa

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Rector, Sorin RUGINĂ
Membru CNR
Telefon: +40 241 606 467
Email: rectorat2@univ-ovidius.ro


Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Rector, Carol SCHNAKOVSZKY
Membru CNR
Telefon: +40 234 542 411
Email: rector@ub.ro


Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T Popa” din Iaşi

Rector, Viorel SCRIPCARIU
Membru CNR
Telefon: +40 232 301 604
Email: rectorat@umfiasi.ro


Universitatea de Arte George Enescu din Cluj-Napoca

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rector, Atena Elena SIMIONESCU
Membru CNR
Telefon: +40 232 212 549
Email: rectorat@arteiasi.ro


Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova

Rector, Cezar-Ionuţ SPÎNU
Membru CNR
Telefon: +40 251 414 398
Email: rectorat@central.ucv.ro


Universitatea Politehnica din Timişoara

Universitatea Politehnica din Timişoara

Rector, Viorel Aurel ŞERBAN
Membru CNR
Telefon: +40 256 403 000
Email: rector@upt.ro


Universitatea Ecologică din Bucureşti

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Rector, Giuliano-Clodoaldo TEVI
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 316 79 32
Email: rectorat@ueb.ro


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Rector, Vasile ȚOPA
Membru CNR
Telefon: +40 264 401 200
Email: Vasile.Topa@et.utcluj.ro


Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rector, Tudorel TOADER (suspendat pe perioada mandatului de ministru)
Ordonator de credite, Mihaela ONOFREI

Membru CNR
Telefon: +40 232 201 121
Email: rectorat@uaic.ro


Academia de Poliţie Alexabdru Ioan Cuza din Bucureşti

Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti

Rector, Daniel-Costel TORJE
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 315 55 23
Email: secretar@academiadepolitie.ro


Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Rector, Iulian-Constantin VIZITIU
Membru CNR
Telefon: +40 (21) 335 46 65
Email: relatii.publice@mta.roComentariile nu sunt permise.