Rolul

CNR are ca scop asigurarea aplicării în mod unitar a Legii Educaţiei Naţionale şi altor prevederi normative de profil, precum şi asigurarea autonomiei universitare.

CNR reprezintă universităţile acreditate din România, în raport cu autorităţile statului, fiind singurul organism de promovare a intereselor universităţilor în raport cu acestea, inclusiv în procesul legislativ care afectează educaţia şi cercetarea.

Membrii CNR conlucrează pentru a-şi îndeplini responsabilităţile asumate în domeniile de predare, cercetare, promovare a tinerilor cercetători şi specialiştilor, educaţie continuă, transfer tehnologic, schimb de cunoştinţe şi cooperare internaţională.

Comentariile sunt închise.